นวัตกรรมทางการแพทย์มาตรฐานที่ Facebody Clinic ดูแลคุณด้านผิวพรรณและเลเซอร์ บริการ FILLER · REJURAN · MESO FAT · THERMAGE · ULTRAFORMER 3 · FREEZE SHAPING · SKIN LASER · TRIO CLEAR · VITAMIN DRIP