อายุ 18 ปลูกผมได้ไหม

You are here:

" โดยผมที่อยู่ด้านหน้าและด้านบน จะเป็นผมส่วนที่จะตอบสนองต่อฮอร์โมนและพันธุกรรมเยอะ ซึ่งเวลาที่เราจะปลูกผมเนี่ย เราจะย้ายผมที่อยู่ด้านหลัง หรือด้านข้างที่มีความแข็งแรงและตอบสนองต่อฮอร์โมนและพันธุกรรมน้อย มาปลูกในบริเวณที่มีปัญหา ก็จะแก้ปัญหาในส่วนนี้ได้ดี แต่ก็ควรจะเข้ามาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจให้รู้ว่ามีสาเหตุด้านอื่นๆ ที่ทำให้ผมร่วง ผมบางอีกหรือเปล่า ซึ่งหากมีปัญหาอื่นซ่อนอยู่ เราก็จำเป็นต้องรักษาสาเหตุนั้นๆ ด้วย เพื่อการรักษาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น"

ปัญหา ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน-เถิก เกิดได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง ปัจจุบันมีวิธีการแก้ไข้ปัญหาเหล่านี้อยู่หลากหลายวิธี ทั้งการรับประทานยา การรักษาด้วย ทรีตเมนท์ การรักษาด้วยการฉายแสง การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ และวิธีที่ได้ผล
ชัดเจนคือการปลูกผม