รีวิว ทำตาสองชั้น

ศัลยกรรมทำตาสองชั้น

  • ศัลยกรรมทำตาสองชั้น เป็นวิธีการ แก้ปัญหาตาตก ชั้นตาหลบใน ตาชั้นเดียว ชั้นตาไม่เท่ากัน ให้มีชั้นตาที่สวยเข้ากับใบหน้า โดยการทำตาสองชั้นร่วมกับเปิดหัวตา เป็นวิธีผ่าตัด ตกแต่ง หนังตาที่เปิดบริเวณหัวตา เพื่อให้บริเวณหัวตาดูกว้างขึ้น รูปร่างตาดูยาวขึ้น