ปลูกผมต้องใช้กี่กราฟต์

You are here:

ศรีษะล้านมีกี่ระดับ

          ก่อนที่เราจะรู้ว่าปลูกผมใช้กี่กราฟท์นั้น เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าหัวล้านมีกี่ระดับ เพื่อประเมินว่าเราอยู่ในขั้นไหนแล้วในตอนนี้  ปัญหาหัวล้าน-หัวเถิก ของมนุษย์เรานั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว ซึ่งในสมัยก่อนจะนิยมใส่วิกหรือแฮร์พีชในการแก้ไขปัญหากันในช่วง

ปี 1950 ในช่วงแรกนั้นมีการแบ่งประเภทคนหัวล้านออกได้แค่ 2 ประเภทแบบง่ายๆ โดยพิจารณาจากศีรษะล้านตามขั้นตอนของวิวัฒนาการของคนตั้งแต่เกิดมา

  1. ศีรษะล้านจากด้านหน้าผาก
  2. ศีรษะล้านจากด้านบนกลางหัว

หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีความพยายามที่จะจำแนกคนหัวล้านอย่างละเอียดเรื่อยๆมา

  • ปี 1951 โดย คุณแฮมิลตัน นักกายวิภาคศาสตร์ แบ่งเป็น 8 ประเภท 3 กลุ่ม
  • ปี 1953 โดย คุณโอกาตะ (Ogata)  แบ่งเป็น  6 ประเภท ทั้งหมด 15 รูปแบบ
  • ปี 1970 โดยคุณเซทตี้ (Setty) เป็นการปรับปรุงจากของคุณแฮมิลตัน
  • ปี 1975 โดย ดร.โอทาร์ นอร์วูด
  • 1976 โดย โบฮานนา (Bouhanna) แบ่งหัวล้าน 3
  • 1984 แบลนชาร์ดและแบลนชาร์ด ()

การจำแนกประเภทหัวล้าน “Hamilton-Norwood”

          หลังจากนั้นในปี 1975 โดย ดร.โอทาร์ นอร์วูด แพทย์ผิวหนังและศัลยแพทย์ปลูกผม ได้แก้ไขการจำแนกประเภทของแฮมิลตัน หลังจากศึกษาอาการผมร่วงตามแบบฉบับในผู้ชาย 1,000 คน การจำแนกประเภท Norwood เป็นการจำแนกประเภทที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดสำหรับผมร่วงในผู้ชาย และกำหนดรูปแบบหลักสองแบบและประเภทที่พบไม่บ่อยหลายประเภท นอร์วูดสังเกตว่าการผอมบางเริ่มขึ้นที่ขมับเช่นเดียวกับมงกุฎ/จุดยอดและค่อยๆ ขยายไปจนห้อมล้อมหนังศีรษะทั้งหมด ดังนั้นเขาจึงจำแนกตามรูปแบบนี้

ปลูกผมต้องใช้กี่กราฟท์

คำถามที่ลูกค้าถามเข้ามาบ่อยมากๆ ปลูกผมใช้กี่กราฟต์ การปลูกผมถาวร แพทย์เป็นผู้ประเมินจำนวนกราฟต์ผมเนื่องจากเพศชายกับเพศหญิง มีลักษณะศรีษะล้านแตกต่างกัน ผู้ชายจะมีหัวล้านในบริเวณที่กว้างมากกว่า จากประสบการณ์และลักษณะศรีษะล้านที่พบ เฉลี่ยอยู่ที่ 1800-3200 กราฟต์ กราฟต์ผมแต่ละกอที่ดึงขึ้นมา ทีมแพทย์ต้องปลูกผมแข่งกับเวลา คงรักษาคุณภาพไว้เหลือรอดให้มากที่สุด

 

Norwood ScaleOperation Needed?LocationNumber Of Grafts
1NoN/A0
2YesTemples500 – 800
2aYesCentre500 – 800
3YesFront and temples1000 – 1,700
3aYesFront and crownFront: 1000 – 1,700 Crown: 500 – 1000
4YesFront and crownFront: 1,500 – 1,800 Crown: 800 – 1,100
4aYesFront1,700 – 2,500
5YesFront and crownFront: 1,800 – 2,200 Crown: 1000 – 1,500
5aYesFront and crown2,500 – 3,200
6+YesFront and crownFront: 1,800 – 2,500 Crown: 1,500 – 1,700