รีวิวปลูกผม DHI FUE TIDY

  • รีวิวปลูกผม เทคนิค DHI (Direct Hair Implantation)

รีวิวปลูกผม แบบ DHI ซึ่งเป็นเคสที่ลูกค้านิยมมากที่สุด จะเป็นการปลูกผมแบบใหม่ที่ถูกพัฒนามาจาก การปลูกผมด้วยเทคนิค FUE จะต่างกันตรงขั้นตอนการนำเซลล์รากผมปักลงบนตำแหน่งที่มีปัญหา โดยการปลูกผมเทคนิค DHI นั้น เราใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่ชื่อว่า DHI Implanter ลักษณะคล้ายปากกาที่มีความแม่นยำสูง ที่จะทำหน้าที่ในการปักและปลูกเซลล์รากผมภายในครั้งเดียว ซึ่งจะสามารถควบคุมความลึก มุม และทิศทางของรากผมได้ เพื่อให้เส้นผมใหม่ที่ปลูกลงไป มีลักษณะเดียวกันกับไรผมตามธรรมชาติของคุณ และเส้นผมความยาวประมาณ 2-3 ซ.ม. ซึ่งต่างจากเทคนิค FUE แพทย์จะใช้ Forceps เจาะรูก่อนแล้วปักเซลล์รากผมลงไป ซึ่งวิธีการนี้จะเจ็บน้อยกว่า FUE และได้เส้นผมที่แน่นถี่กว่าในปริมาณสูงสุด ไรผมเป็นธรรมชาติมากกว่า การปลูกผมแบบ DHI เหมาะกับผู้ที่ต้องการปลูกผมแบบไม่ต้องเกิดแผลเป็นขนาดใหญ่ มีอัตราการอยู่รอดของเซลล์รากผมสูงกว่า 90%

  • รีวิวปลูกผม เทคนิค FUE (Follicular Unit Extraction)

รีวิวปลูกผม แบบวิธี FUE  (Follicular Unit Extraction) ได้รับความนิยมเช่นกัน  การย้ายเซลล์รากผมโดยไม่ตัดหนังศีรษะออกมาเป็นชิ้นยาว มองไม่เห็นแผลเย็บ  แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กมากโดยการปลูกผม FUE จะปลูกถ่ายเซลล์รากผมไปในบริเวณที่ผมร่วง ผมบาง หรือในพื้นที่ที่ต้องการ เมื่อผมงอกใหม่จะไม่หลุดร่วงซ้ำรีวิวปลูกผม เทคนิค DHI (Direct Hair Implantation)

  • รีวิวปลูกผม เทคนิค TIDY (Follicular Unit Transplantation)

รีวิวปลูกผม แบบเทคนิค TIDY (Follicular Unit Transplantation) ปลูกผม FUT เป็นการปลูกผมถาวร เทคนิคมาตรฐานที่ยังใช้สากลทั่วโลก โดยจะเป็นการตัดเอาหนังศีรษะด้านหลังซึ่งมีรากผมที่แข็งแรงและแทบไม่มีการหลุดร่วงของเส้นผม โดยนำมาปลูกในบริเวณที่มีปัญหา (ผมร่วง ผมบาง ศีรษะล้าน) ซึ่งการปลูกผมแบบนี้ เป็นการผ่าตัดเล็ก ที่ไม่ต้องใช้ยาสลบ ใช้แต่การฉีดยาชาเฉพาะบริเวณที่ทำการปลูกย้ายเซลล์รากผมเท่านั้น โดยระยะเวลาในการผ่าตัดนั้นจะขึ้นอยู่กับจำนวนรากผมที่ปลูกในแต่ละบุคคล ซึ่งการ ปลูกผม FUT นั้น เหมาะกับผู้ที่ต้องการปลูกผมจำนวน 

รีวิวปลูกผม ผู้ชาย

รีวิวปลูกผม ผู้หญิง

รีวิวปลูกผม หลังผ่าน 2 สัปดาห์

รีวิวปลูกผม หลังผ่าน 6 เดือน