กราฟต์ผม คืออะไร ?

กราฟต์ (Graft) คือ “กอผม”  จุดที่เซลล์รากผม แทงเส้นผมขึ้นพ้นหนังศรีษะของเราเป็นกอๆ ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่า “กราฟต์ผม”  เพราะไทยเราไม่มีหน่วยเรียกจุดที่ผมขึ้นว่าอะไร ครั้นจะเรียกว่า “กอผม” ก็อาจจะทำให้สับสนได้และไม่เป็นสากล  ดังนั้นในการแทพย์จึงนิยมเรียกทับศัพท์ไปเลยว่า กราฟต์ (Graft) เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้งหมอและคนไข้ ในการปลูกผมตั้งแต่ยุคแรก FUT จนพัฒนาขึ้นมาเป็นเทคนิคปลูกผมแบบ  FUE และ DHI ก็จะต้องมีการประเมินจำนวนเส้นผมเป็นหน่วย  “กราฟต์” ซึ่งถ้าคนที่สนใจปลูกผมก็จะต้นหาความรู้มาก่อนก็จะเข้าใจ “กราฟต์”  แต่จะมีบางส่วนที่ยังไม่รู้ความหมายก็จะ ถามว่า “กราฟต์” คืออะไร? จากข้อมูลด้านบนก็จะทำให้เราเข้าใจแล้วว่า กราฟต์ (Graft) คืออะไรนั่นเอง

เทคนิคการปลูกผม

ปัจจุบันนี้ได้มีวิวัฒนาการ การปลูกผมถาวร Hair Transplant ตั้งแต่เทคนิค FUT เป็น FUE และจนมาถึงเทคนิคการปลูกผมแบบ DHI Hair Transplant

    1. Follicular Unit Transplantation (FUT)
    2. Follicular Unit Extraction (FUE)
    3. Direct Hair Implantation (DHI)

ปลูกผมถาวรใช้กี่กราฟต์

ทีนี้ในการปลูกผมแต่ละเทคนิคเช่น FUT /  FUE / DHI นั้น จะต้องมีการประเมินกราฟต์ผมกัน ว่าผู้ที่ต้องการรักษาหัวล้าน ผมบาง นั้นผมด้านหลังท้ายทอยหรือบนหัวของเรา มีอัตราการเกิดเส้นผมกี่เส้นใน 1 กราฟต์  สำหรับเส้นผมของคนเรานั้นจะมีตั้งแต่ 1–4 เส้น ต่อ 1 กราฟต์

ขึ้นอยู่กับการสืบทอดทางพันธุกรรมแต่ละคน ยิ่งถ้าใครมี 3-4 เส้นต่อกราฟต์แล้ว ผมบนหัวก็จะดกหนนาแน่นมาก เพราะเส้นผมมีจำนวนมาก หากผมด้านหลังท้ายทอยที่เราจะเจาะกราฟต์ผมมาปลูกมีอัตราเส้นผม 2-4 เส้นแล้วการย้ายเซลล์รากผมมาปลูกด้านหน้า ด้านบนศรีษะ ก็จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นกว่าคนที่มี 1-2 เส้นผมต่อกราฟต์

นอกจากปัญหาอัตราจำนวนเส้นผมต่อกราฟต์แล้ว อีกปัญหาที่พบเจอบ่อยก็คือ นอกจากปริมาณเส้นผมน้อยแล้ว บริเวณที่ผมบาง หัวลานเป็นบริเวณกว้างมาก  ส่งผลทำให้จำนวนผมที่น้อยอยู่แล้วไม่เพียงพอกับพื้นที่ผมล้าน ดังนั้นในการประเมินจำนวนเส้นผมต่อกราฟต์ หากมี 1-2 เส้น ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ผมไม่หนาแน่น  แต่ถ้าคนที่มีเส้นผม 3-4 เส้นต่อกราฟต์ หมอจะใช้เทคนิคการนำกอผม 3-4 เส้น ใน 1 กราฟต์มาตัดแยกเส้นผม เช่น 1 กราฟต์มี 4 เส้นผม แบ่งเป็น 2 กราฟต์ๆละ 2 เส้นแทน แต่หากไปเจอคลินิกไหนที่หัวใส ที่ขายการปลูกผมถาวรแบบเหมากราฟต์ละ 29 บาท เขาก็จะเจาะเอาเส้นผมของเรา 2 เส้นต่อกราฟต์ ไปตัดแบ่งเป็น กราฟต์ๆละ 1 เส้น จากที่เจาะได้ 2,000 กราฟต์ มาแบ่งได้ 4,000 กราฟต์ เมื่อปลูกผมแล้วแทนที่จะหัวล้านจะหายไปกลับกลายเป็นคนผมบางแทน แล้วหากไม่ดูแลตัวเองดีๆหลังการปลูกผมทีนี้ก็จะหัวล้านยิ่งกว่าเดิมอีก มั่นใจได้ปลูกผมที่เฟสบอดี้ คลินิก ได้กราฟต์ครบทุกกราฟต์แน่นอน