หนังตาตก เกิดจากอะไร?

You are here:

หนังตาตก หางตาตก แก้ไขด้วยวิธีใด

            เพราะ ”ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเปลือกตา ซึ่งเป็นอวัยวะทำหน้าที่ปกป้องดวงตาจากแสงแดด แสงไฟ ฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอมที่ทำลายดวงตาเป็นพิเศษด้วยการทาครีมบำรุงไม่ให้หมองคล้ำ พร้อมกับตกแต่งเปลือกตาด้วยเครื่องสำอางให้สวยงามอยู่เสมอเมื่อออกจากบ้าน แต่ถึงอย่างนั้นยังมีหนึ่งปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการแต่งหน้าคือ หนังตาตก ส่วนปัญหานี้คืออะไร มีสาเหตุจากอะไร และแก้ไขอย่างไรได้บ้างนั้น เรามีคำตอบมาฝาก

หนังตาตก คืออะไร?

          หนังตาตก คือ ภาวะที่หนังตายืดและหย่อนลงมาคลุมตาดำเกินกว่า 2 มิลลิเมตร ซึ่งนอกจากจะทำให้เห็นตาดำน้อยกว่าปกติ ชั้นตาดูเล็กลง หางตาเอียง และลืมตาได้ยากขึ้น ต้องเบิกตา ยกคิ้ว สูงเพื่อให้มองเห็นมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลให้ดวงตาดูเศร้า ไม่สดใส และดูแก่กว่าอายุจริงจากริ้วรอยบริเวณหน้าผากและรอบดวงตาจาก ยกคิ้ว  อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นในกรณีที่มีปัญหาหนังตาหย่อนอย่างรุนแรงอาจส่งกระทบให้มองเห็นได้ไม่ชัดเจนอีกด้วย สำหรับปัญหาหนังตาตกสามารถเกิดขึ้นกับเปลือกตาเพียงข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างพร้อมกัน โดยแบ่งลักษณะของอาการได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

  1. หนังตาตก จาก เปลือกตาหย่อน หรือ Dermatochalasis

เกิดจากผิวหนังเปลือกตาหรือหน้าผากหย่อยคล้อย แต่ขอบเปลือกตาจะยังอยู่ในตำแหน่งเดิม ส่งผลให้เกิดปัญหา ตาสองชั้นหลบใน ชั้นตาไม่เท่ากัน หรือผิวหนังหย่อนคล้อยลงมาบังลูกตา ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อเสียต่อบุคลิกภาพแล้ว ยังเป็นอุปสรรคในการมองเห็นอีกด้วย

  1. หนังตาตก จากกล้ามเนื้อเปลือกตา หรือ Ptosis

เกิดจากกล้ามเนื้อเปลือกตาทำงานผิดปกติหรือทำงานได้น้อยลง ทำให้เปลือกตาด้านบนตก หางตาตก ลืมตาขึ้นได้ไม่เต็มที่ และบดบังการมองเห็นได้เช่นเดียวกัน

สาเหตุของ หนังตาตก

          เนื่องจาก หนังตาตก นอกจากจะสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศและทุกวัยแล้ว ยังเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น

  •  หนังตาตก กล้ามเนื้อผิดปกติแต่กำเนิด

ปัญหาหนังตาตกตั้งแต่กำเนิดได้จากการพัฒนากล้ามเนื้อตาไม่สมบูรณ์ ความผิดปกติทางพันธุกรรม และโรคทางพันธุกรรม ส่งผลให้เกิดการดึงรั้งกล้ามเนื้อเปลือกตาให้ต่ำลง เห็นชั้นตาไม่ชัดเจน ลืมตาได้ไม่เต็มที่ ยกเปลือกตาได้น้อยต้องแหงนหน้าช่วยในการมองเห็น นอกจากนั้นหากไม่ทำการรักษาให้หายขาดยังนำไปสู่การเป็นภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia) ที่ทำให้ตาบอดถาวรได้อีกด้วย

  • อายุ มีส่วนทำให้  หนังตาตก 

เมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังทั่วร่างกายจะสูญเสียคอลลาเจนและอีลาสติน รวมถึงผิวหนังเปลือกตาและบริเวณรอบดวงตาด้วย ส่งผลให้เปลือกตายืดออกพร้อมทั้งตกลงจากตำแหน่งเดิม เห็นชั้นตาหลายชั้น หรือร่นขึ้นกลายเป็นปัญหา ตาสองชั้นหลบใน โดยที่กล้ามเนื้อเปลือกตายังคงทำงานได้ตามปกติ แต่หากปล่อยไว้จะทำให้ลืมตาได้ยากขึ้น

  • โรคร้าย

กรณีเป็นโรคร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาท สารสื่อประสาทหรือสมอง อย่างโรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกในสมอง โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื้องอกทับเส้นประสาท หรือมะเร็งที่เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ จะมีผลต่อเส้นประสาทและการควบคุมเปลือกตา ทำให้เกิดปัญหาหนังตาตก อาการตาล้า ตาเหล่ หรือตาเขตามมาหากไม่สามารถควบคุมอาการของโรคได้

  • อุบัติเหตุร้ายแรง

หากประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจนกระทบกระเทือนกับเส้นประสาทหรือส่วนควบคุมการเปิดตาเกิดการเสียหายทำให้ยกเปลือกตาได้ยากขึ้น ต้องทำการแก้ไขด้วยวิธีการผ่าตัดเท่านั้น

  • พฤติกรรมบางประการมีโอกาสทำให้  หนังตาตก 

การออกแดดโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน การขยี้ตาบ่อย หรือการเลือกคอนแทคเลนส์ไม่เหมาะสม ยังเป็นพฤติกรรมที่เร่งให้เปลือกตาสูญเสียคอลลาเจนและอีลาสติน ทำให้เกิดปัญหาหนังตาตกเร็วขึ้น แม้ว่าอายุยังน้อยก็ตาม

  • ความผิดพลาดจากการ ทำตาสองชั้น

การ ทำตาสองชั้น อาจทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในภายหลัง โดยเกิดได้ทั้งจากการเลือกเทคนิคการผ่าตัด ทำตาสองชั้น ที่ไม่เหมาะสม ปมไหม้ขัดขวางการทำงานของกล้ามเนื้อตา ปมไหมหลุดส่งผลให้ชั้นตาไม่เท่ากัน และศัลยแพทย์ขาดความชำนาญผ่าตัดนำกล้ามเนื้อตาออกกระทบต่อการทำงาน

วิธีการแก้ไขปัญหา หนังตาตก

          สำหรับการวินิจฉัยปัญหาหนังตาตก ขั้นแรกแพทย์จะประเมินและสาเหตุของอาการ โดยการซักประวัติ ระยะเวลาที่มีอาการ ตรวจร่างกาย และการตรวจตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งเมื่อทราบสาเหตุแล้วจะดำเนินการรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

  • การรักษาด้วยยา เพื่อแก้อาการ หนังตาตก 

กรณีที่มีปัญหาหนังตาตกที่เป็นผลจากภาวะโรค แพทย์จะให้ยาเพื่อเป็นการควบคุมอาการของโรคหรือยาลดการทำลายสารสื่อประสาทเพื่อลดปัญหาหนังตาตก

  • การผ่าตัดแก้ปัญหา หนังตาตก 

กรณีปัญหาหนังตาตกแต่กำเนิด อายุที่มากขึ้น อุบัติเหตุ พฤติกรรม หรือการผิดพลาดจากการ ทำตาสองชั้น จะแก้ไขด้วยการผ่าตัดให้กล้ามเนื้อให้แน่นขึ้นหรือยกเปลือกตาให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะ ซึ่งนอกจากช่วยลดปัญหาเปลือกตาตกและลืมตาได้มากขึ้น ไม่ต้อง ยกคิ้ว สูงอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังทำให้ดวงตากลับมาสวยสดใสได้อีกด้วย

            จากข้อมูลต้องยอมรับว่าหากปล่อยปัญหาหนังตาตกไว้ไม่รีบเข้ารับรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุของอาการ นอกจากจะมีผลต่อความสวยงามและบุคลิกภาพแล้ว ในอนาคตอาจมีผลต่อการมองเห็น ดังนั้นถ้าสังเกตว่าเปลือกตาต่ำลงมาปิดตาดำจนผิดปกติ หางตา ใช้กล้ามเนื้อหน้าผากช่วยในการลืมตามากขึ้น แนะนำให้พบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป