กราฟเส้นผมมีกี่แบบ ?

You are here:

 คลินิก หรือแพทย์  ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ จะส่งผล ต่อขั้นตอนการฝังกราฟไม่ถูกต้อง เช่น ฝังกราฟผมตื้นเกินไป รูที่เจาะสำหรับใส่กราฟผมไม่พอดี หรือแม้แต่เก็บรักษากราฟผม ก่อนนำไปปลูกผม ในบริเวณที่ต้องการนั้น ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เพราะกราฟผม จะต้องเก็บอยู่ในอุณหภูมิต่ำประมาณ 4 องศา ต้องดูแลไม่ให้กราฟผมตาย หากเนื้อเยื่อตาย จะไม่สามารถถูกนำมาปลูกได้ **
_____________________

ปลูกผมที่ Facebody Clinic มั่นใจได้ 100 % ประเมินสภาพผมฟรี   สอบถาม-จองคิว