ทำตาสองชั้น แก้ปัญหาตาตก เปิดหัวตา เปิดหางตา แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาหลบใน ตาชั้นเดียว ชั้นตาไม่เท่ากัน แก้ไขมานับพันเคส โดยจักษุแพทย์เฉพาะทางด้วย Scarlez- T เทคนิคเฉพาะของหมอธีร์ เทคนิคเฉพาะบุคคลที่ Facebody Clinic